23.08.2016

Штат кафедри

Рикало Надія Анатоліївна

Зав. кафедри, проф.,д.мед.н.

Андрощук Ольга Василівна

Завуч., ст. викл., к.мед.н

 

Березняк Михайло Андрійович

Доцент, к.мед.н.

Пилипонова Вікторія Володимирівна

Доцент, к.мед.н.

Іваниця Аріна Олександрівна

Асистент, к. мед. н.

Гумінська Ольга Юріївна

Асистент, к. мед. н.

Яровенко Людмила Олександрівна

Асистент, к. біол. н.

Мордвінова Олена Михайлівна

Асистент

Романенко Ірина Володимирівна

Асистент

Береговенко Юлія Михайлівна

Асистент

Грушко Тетяна Анатоліївна

Асистент

Мовчан Тетяна Леонідівна

Асистент