Дистанційне навчання

Згідно до Наказу аудиторне проведення занять на кафедрі патофізіології буде здійснюватися у обсязі до 50%.  У зв’язку із проведенням ремонтних робіт можливе внесення змін, щодо формату проведеня практичних занять. Дистанційно  практичні заняття на всіх факультетах будуть відбуватись на платформі Microsoft Teams.

Google DRIVE

Інструкція проведення відпрацювання практичних занять на кафедрі патофізіології у період карантину. 

 Критерії оцінювання іспиту.