ОГОЛОШЕННЯ

відпрацювання проф. Рикало Н.А.

ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ ФАРМ. ФАКУЛЬТЕТ

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВІДРОБОК

ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ

SCHEDULE OF REWORKS

REWORK OF EXAM

 

До уваги студентів!!!

Attention students!

 

FINAL EXAM FOR STUDENTS OF  MEDICAL FACULTY (for 71-75 group)

Final Exam Guidelines (MED)

FINAL EXAM FOR STUDENTS OF  STOMATOLOGYCAL FACULTY

Final Exam Guidelines

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ ВНМУ ім. М.І. ПИРОГОВА

Шановні студенти!

Кафедра патофізіології працює з дотриманням усіх положень Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Відповідно до пункту 4.4.1.  дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань і завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Тому при виявленні ознак того, що під час відповіді студент користується допоміжними джерелами інформації (читає чи слухає) викладач має право припинити опитування та призначити повторне проходження оцінювання!

kodex_akad_dobro