Учасники наукової конференції студентів та молодих вчених на кафедрі патологічної фізіології

Протокол засідання секції: Патологічна фізіологія

в рамках ХІІ міжнародної студентської науково – практичної конференції «Перший крок в науку»

 

Президія: проф. Н. А. Рикало, доц. М. А. Березняк, доц. В.В. Пилипонова, доц. А. О. Іваниця, ст . викл. О. В. Андрощук

Секретар: ас. І. В Романенко

7 квітня 2016 року в рамках ХІІ міжнародної студентської науково – практичної конференції «Перший крок в науку» відбулось засідання секції патологічної фізіології.

 

Були заявлені наступні доповідачі:

 

Студенти:

 1. Динаміка змін показників антиоксидантної та прооксидантної систем сироватки крові морських свинок з екзогенним алергічним альвеолітом на фоні хронічного стресу та корекція цих змін корвітином

Доповідач: К. А. Лісовська, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Науковий керівник: к. мед. н., доц. Н. В. Пороховська

 1. Холінергічні механізми впливу фізичної активності як стрес-лімітувального чинника при серцевій паталогії

Доповідач: У. В. Сатурська, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України

Науковий керівник: д. мед. н., проф. Ю. І. Бондаренко

 1. Роль аутоімунного комплементу при ЦД та при коморбідних станах

Доповідач: Т. В. Секрет 11 група, 4 курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало

 1. Патофізіологія вторинного ушкодження тканин головного мозку при ішемічному інсульті за умов гіперглікемії

Доповідач: О. Шишковський 99а група,  3 курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало

 1. Міастенія

Доповідач: Озіома Дік, Беата Бонеті, 81а група, 3 курс

Науковий керівник: ас. О. Ю. Гумінська

 1. Електроенцефалографічні кореляти виконання людиною з судомним синдромом цілеспрямованих рухів верхньої кінцівки

Доповідач: С. В. Дем’янюк 20а група, 3 курс, Р. В. Бутинець 20а група, 3 курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало, доц. Л. Рокунець

 1. Біохімічні показники сироватки крові у щурів при експерементальному гострому алкогольному гепатиті

Доповідач: В. Медяна 20а група, 3 курс, Демчишин Я., 6б 4курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало, ас. І. В. Романенко

 1. Порушення функції печінки при патології щитовидної залози

Доповідач: Ю. Василець, І. Климко 28б група, 3 курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало

 1. Структурні зміни епітеліального компоненту нирок при моделюванні ХТГ та корекції лізиноприлом

Доповідач: С. Поніна 14а група, 3 курс, Демчишин Я., 6б група 4 курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало, ас. Ю. М. Береговенко

 1. Спадкові мукополісахараїдози

Доповідач: О. О. Жукова 17а група, 3 курс

Науковий керівник: ас. О. В. Андрощук

 1. Похідні ліпооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти

Доповідач: Н. А. Барциховська 4б група, 3 курс

Науковий керівник: ас. С. Г. Полінкевич

 1. Роль інкретинів у регуляції вуглеводного обміну. Можливості інкретинової терапії у лікуванні ЦВ ІІ типу

Доповідач: М. Павловська 14а група, 3 курс

Науковий керівник: ас. Т. А. Панченко

Молоді вчені:

1.Внутрішньогіпокампальне та внутрішньонігральне введення антагоністу інтерлекін-1 рецепторів спричиняє розвиток протисудомного ефекту за умов пікротоксиновогокідлінгу

Доповідач: асп. Ю.С.Стрельникова, Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н.,проф. Р.С.Вастянов

2.Клінічна оцінка ефективності патогенетичної терапії хворих на паркінсонізм з урахуванням внеску глутаматергічної системи в механізми розвитку захворювання

Доповідач: асп. Р.В. Трофименко, Одеський Національний медичний  університет

Науковий керівник: д. мед. н., проф.Р.С.Вастьянов

3.Погіршення розвитку та маніфестації умовногорефлексуактивного уникнення в динаміці стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету

Доповідач: асп. О.С.Садовий,Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н., проф. Р.С.Вастьянов

4.Спільні механізми порушень мотрної,м’язової та емоційної поведінки в щурів при травматичному та ішемічному ушкодженні

Доповідач: асп. Д.В.Бильський,Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н.,проф. Р.С.Вастьянов

5.Патоморфологічні зміни печінки щурів при гострому алкогольному гепатиті в умовах експерименту

Доповідач: ас. І.В.Романенко

Науковий керівник: проф. Н.А.Рикало

6.Морфологічні зміни клубочкового апарату нирок щурів пр. моделюванні хронічного токсичного гепатиту та кореляції лізинопролом:

Доповідач: ас. Ю.М.Береговенко

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало

7.Сучасні аспекти міастенії

Доповідач: ас. О.Ю.Гумінська

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало

8.Сучасний погляд на патогенез порфірій

Доповідач: ас. С.Г.Полінкевич

Науковий керівник: проф. Н.А.Рикало

9.Механізми порушень пристінкового травлення у дітей

Доповідач: ас. О.М.Мордвінова

Науковий керівник: проф. Н.А.Рикало

10.Патогенетичні основи розвитку хвороби Крона

Доповідач: ас. Т.А.Дуднік

Науковий керівник: проф. Н.А.Рикало

11. Гіпоксія навантаження у спортсменів. Механізми виникнення. Профілактика

Доповідач: ас. Т.А.Панченко

Науковий керівник: проф. Н.А.Рикало

Стендові доповіді у кількості 11.

 

Серед заявлених доповідей не були представлені   доповіді:

Динаміка змін показників антиоксидантної та прооксидантної систем сироватки крові морських свинок з екзогенним алергічним альвеолітом на фоні хронічного стресу та корекція цих змін корвітином

Доповідач: К. А. Лісовська, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Науковий керівник: к. мед. н., доц. Н. В. Пороховська

Внутрішньогіпокампальне та внутрішньонігральне введення антагоністу інтерлекін-1 рецепторів спричиняє розвиток протисудомного ефекту за умов пікротоксиновогокідлінгу

Доповідач: асп. Ю.С.Стрельникова, Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н.,проф. Р.С.Вастянов

Клінічна оцінка ефективності патогенетичної терапії хворих на паркінсонізм з урахуванням внеску глутаматергічної системи в механізми розвитку захворювання

Доповідач: асп. Р.В. Трофименко, Одеський Національний медичний  університет

Науковий керівник: д. мед. н., проф.Р.С.Вастьянов

Погіршення розвитку та маніфестації умовногорефлексуактивного уникнення в динаміці стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету

Доповідач: асп. О.С.Садовий,Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н., проф. Р.С.Вастьянов

Спільні механізми порушень мотрної,м’язової та емоційної поведінки в щурів при травматичному та ішемічному ушкодженні

Доповідач: асп. Д.В.Бильський,Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н.,проф. Р.С.Вастьянов

 

Заслухавши доповідачів, рішенням президії постановили присудити:

І місце – ас. Романенко Ірина Володимирівна, студентка 3 курсу 20а групи Медяна Валентина Володимирівна  , студент 4 курсу  Демчишин Ярослав Михайлович

I місце – студенти 3 курсу 28б групи  Василець Юрій  Олександрович та  Климко Ірина Петрівна.

ІІ місце – ас.Береговенко Юлія  Михайлівна, студентка 3 курсу 14а групи  Поніна С. І.,  студент 4 курсу  Демчишин Я.М.

II місце  – Т. В. Секрет

С. В. Дем’янюк , Р. В. Бутинець

У. В. Сатурська

О. Шишковський

ІІІ місце:

О. О. Жукова

Н. А. Барциховська

М. Павловська

Озіома Дік, Беата Бонеті

Краща стендова доповідь:

Багінська А.В.

Зайнаб Умар, Ішая Шарон

 

 

Голова                                                                                                                                                              проф.,зав.каф. патофізілогії Рикало Н.А.

Секретар                                                                                                                                                           ас.  Романенко І.В.

 

 

 

Фотозвіт